Dorota Krauz

Oferta

Zapraszam Cię do miejsca, gdzie staram się realizować sens POMOCY psychologicznej, a więc dawać ludziom MOC, do celów, które w danym momencie będą realizowane.

Pracuję z młodzieżą i dorosłymi.

Zakres tematyczny udzielanego wsparcia:

poczucie cierpienia związane, bądź nie związanego z aktualną sytuacją życiową,
– trudności w zrozumieniu i zaakceptowaniu samego siebie,
– bolesne doświadczanie wcześniejszych traumatycznych przeżyć, straty lub żałoby,
– trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu bliskich relacji z innymi,
– kryzysy małżeńskie / par,
– konflikty i kryzysy w relacjach rodzinnych,
– trudności wychowawczych na każdym etapie cyklu życia rodzinnego,
– rozwijanie kompetencji rodzicielskich
– poczucia osamotnienia i bycia nierozumianym,
– trudności w wyrażaniu emocji, myśli,
– trudności w radzeniu sobie ze stresem
– nieprzychylne nastawienie do siebie,
– trudności w dokonywaniu wyborów i poczucia niepewności wobec przyszłości,
– trudności w odmawianiu i troszczeniu się o siebie,
– trudności w powstrzymywaniu złości,
– trudności w samookreśleniu kim się jest
– trudności w radzeniu sobie z bliską osobą, cierpiącą na chorobę psychiczną/nieuleczalną
– stany depresyjne, myśli rezygnacyjne,
– nasilony lęk, ataki paniki,
– objawy psychosomatyczne, problemy ze  snem, odżywianiem się,

Sposoby pracy:

  1. Konsultacja/porada psychologiczna to na ogół jedno lub dwa spotkania skoncentrowane na określenie trudności i rozeznanie możliwości radzenia sobie z nim. Może się okazać,
    że poszukiwanie zasobów osoby, pozwoli jej samodzielnie pokonać trudność. Klient może również, zdecydować się na dalszą pracę.
  2. Terapia indywidualna to cykl spotkań związanych z przeżywaną trudnością klienta, mająca na celu poprawę jakości życia danej osoby.
  3. Terapia małżeńska/par to spotkania służące poprawie funkcjonowania partnerów w związku, najczęściej przeżywającego kryzysu. Praca służy rozwijaniu partnerów, ich umiejętności rozumienia uczuć, oczekiwań drugiej strony i swoich własnych. Poprawia się jakość komunikacji, ostatecznie relacja się pogłębia, a kryzys mija.
  4. Terapia rodzin to spotkania nacelowane na poprawę funkcjonowania poszczególnych osób w układzie rodzinnym, wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi członkami rodziny.
  5. Zajęcia rozwijające kompetencje osobiste są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Mogą służyć rozwijaniu umiejętności funkcjonowania społecznego, polepszaniu umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi, rozwijaniu postaw asertywnych, pokonywaniu trudności adaptacyjnych, trudności w radzeniu sobie ze stresem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *